هر روز صبح و شب، مرطوب کننده فیتو سولوشن نورمادرم ویشی را بر روی پوست تمیز اعمال کنید. می توانید از این محصول به عنوان پایه آرایش استفاده نمائید.